Frågor och svar

Hej där! Har du funderat på att installera solpaneler eller en solcellsanläggning? Då har du kommit till rätt ställe! Vi erbjuder inte bara försäljning av högkvalitativa solpaneler, utan också professionell installation för att maximera din energiproduktion och minska din energikostnad.

Vi har samlat de 11 vanligaste frågorna som våra kunder brukar ställa till oss. Låt oss ta en titt!

Vi rekommenderar högeffektiva solceller med monokristallin teknologi som ger en högre effektivitet och längre livslängd jämfört med andra paneltyper.

När det kommer till märken är det främst solcellspaneler ifrån JA Solar, Windon och Longi då detta är leverantörer vi använt oss av i många år och som funnits länge på marknaden.

Mängden el som du kan producera med solpaneler beror på faktorer som solinstrålning, panelstorlek och effektivitet. Vi utför en noggrann analys av ditt hushålls energiförbrukning och de lokala förhållandena för att beräkna hur mycket el du kan förvänta dig att producera.

Ja, det är möjligt att använda solenergi som din enda energikälla om dina energibehov kan tillfredsställas av solpanelerna, oftast behövs även lagring i batterier.. Vi hjälper dig att utvärdera dina energibehov för att se om det är möjligt.

Det är svårt att ge en exakt siffra på hur mycket du kommer att spara, men ofta kan en solpanelinstallation minska din elräkning med upp till 100%. Har du tillräckligt med plats kan man faktiskt tjäna pengar på att sälja el.

Garantin beror på vilken tillverkare man väljer men ligger vanligtvis på mellan 12 till 15år.

Installationen av solpanelerna tar vanligtvis mellan 2-3 dagar på en vanlig villa.

Ja, du kan fortfarande använda elnätet som backup när du har installerat solpaneler. Om du producerar mer el än du använder kan du också sälja överskottet till elnätet och får då 60öre per såld kWh upp till din egen årsförbrukning.

Nä, vanligtvis behöver du inget tillstånd för att få installera solpaneler, det kan dock behövas om du bor i ett område med tillexempel områdesbestämmelser. Vilka regler som gäller där du bor finns oftast att hitta på din kommuns hemsida.

Dina solpaneler kräver inte mycket underhåll. Vi rekommenderar att tvätta solceller efter 1-3år beroende på hur utsatta solcellerna är och hur mycket smuts som samlas på solcellerna. Det är dock inget vi rekommenderar att man gör själv då det krävs speciell utrustning för att inte skada solpanelerna och för att säkerställa högsta möjliga produktion. När det är dags för tvätt av solceller är det bara att fylla i ett formulär på: www.solcellstvätten.se så får du hjälp av erfaren personal med rätt utrustning.

Absolut, vi sköter allt som har med Grön-teknik att göra.

I dagsläget får du 20% för solceller, monteringsmaterial, installation mm och 50% på batterier, lagringssystem och elbil’s laddare. Max bidrag är 50 000kr/person förutsatt att man äger bostaden och är berättigad till bidraget.

Verifierad av MonsterInsights