Markanläggning av solceller

Ta hjälp av solens energi när ni vill göra en investering för morgondagen

Vi hjälper företag och privatpersoner med solcellsparker och markanläggningar i alla storlekar för att minska kostnader och samtidigt sänka ert koldioxidutsläpp. Det finns många fördelar med att använda solceller på marken för att generera solenergi. Vill du exempelvis inte montera solceller på taket, taket har mycket skuggning, du vill installera mer solpaneler än vad som får plats på taket eller det krävs bygglov så kan markställda solpaneler vara en lösning.


Hela projektet sköts av oss och vi använder oss enbart av material ifrån större svenskbaserade företag.
Detta då vi vill arbeta med företag som finns kvar imorgon precis som vi planerar att göra.
Erfaren personal med rätt förutsättningar är också en viktig del och något vi värderar högt för att se till att vi har en så nöjd kund som möjligt.

En markanläggning av solceller

Måste man ha bygglov för solceller på marken?

När det gäller bygglov på att sätta solceller på marken så krävs det i de allra flesta fall inget bygglov för att göra detta. Detta skiljer sig från att montera solceller på taket eftersom där kan det krävas bygglov. Det gör att markplacerade solceller har blivit mycket attraktiva att investera i.

Fördelar och nackdelar med solceller på marken

Fördelar med solceller på marken

 
  • Optimal placering: Du är inte begränsad till placering på samma sätt som på taket. Solpaneler på marken kan placeras på platser där de får maximalt med solljus under hela dagen. Genom att välja den mest optimala vinkeln och riktningen för att maximera att solpanelerna träffas av solen och därmed öka energiproduktionen. 
  • Underhållning och installation av solceller: Att underhålla solceller på marken kan vara enklare än takmonterade paneler. Det kräver inte lika mycket arbete att montera panelerna på marken jämfört med att fästa dem på taket. Du kan även välja att bygga ut ditt solcellssystem om du skulle vilja det i framtiden.
  • Ingen bygglov (i de allra flesta fallen): I de allra flesta fall krävs det inte bygglov för att sätta upp markställing av solceller

 

Nackdelar med solceller på marken

 
  • Stöldrisk: En nackdel med att ha solceller på marken kan vara stöldrisken, då solceller på marken är lättare att stjäla än takmonterade solceller.
  • Du behöver äga stor yta mark: Du behöver äga en stor yta för att kunna placera solcellerna på marken. 
  • Högre kostnad: Jämfört med att montera solceller på tak blir oftast kostnaden högre. Detta eftersom på tak finns redan ‘’ställningen’’ och endast mindre beslag behövs för att fästa solpanelerna på taket, medan en markställning kräver mer material och arbetstid att installera.

Kostnad på en markanläggning för solceller

Pris för en markanläggning är ca 4000kr – 5000kr per panel. Det är dock svårt att säga exakt då det oftast tillkommer grävningsarbeten för att förlägga kabel mm.

Markanläggning

I första skedet gör vi ett kostnadsfritt platsbesök för att se vilka förutsättningar ni har och hur vi kan använda solen och marken den lyser på. Vi går tillsammans igenom er egen förbrukning och framtida behov om det finns. Utifrån det vet vi hur solpanelerna ska placeras för att på bästa sätt se till att ni själva förbrukar elen ni producerar i den mån det går, för det är då man kan spara som mest.

Vill du veta mer?

Solcellspark - markanläggning med solceller och solpaneler
Solpanel ikon

Solceller för det nordiska klimatet

Vi erbjuder ett komplett sortiment av montagelösningar för både lutande och platta tak. Allt med fokus på att klara det nordiska klimatet med vind och tyngre snölaster.

solceller markanläggning ikon

Marksystem

Markanläggningar har blivit ett allt vanligare inslag idag, inte bara i form av solcellsparker utan också hos lantbrukare, företag och privatpersoner som antingen har mark som inte används eller befintliga tak som inte lämpar sig för solcellsinstallationer.

 

självklara valet av solceller - hus med checkbox ikon

Det självklara valet

Den energi som träffar jorden på en och en halv timme skulle kunna försörja planeten med all energi i ett helt år!
Solenergin är framtidens energikälla för att säkerställa ett hållbart och miljövänligt energisystem

En markanläggning av solceller

Solcellspark

När det kommer till solcellsparker handlar det oftast om större anläggningar. Lämpligast börjar vi då med ett samtal där vi går igenom grunderna och vi kan då vara förberedda vid ett platsbesök. När vi kommer ut till er ser vi tillsammans på platsen där anläggningen ska placerar och utifrån det tar vi fram den mest kostnadseffektiva anläggningen för er.

Vill du bli kontaktad?