Markanläggning av solceller

Ta hjälp av solens energi när ni vill göra en investering för morgondagen

Vi hjälper företag och privatpersoner med solcellsparker och markanläggningar i alla storlekar för att minska kostnader och samtidigt sänka ert koldioxidutsläpp.
Hela projektet sköts av oss och vi använder oss enbart av material ifrån större svenskbaserade företag.
Detta då vi vill arbeta med företag som finns kvar imorgon precis som vi planerar att göra.
Erfaren personal med rätt förutsättningar är också en viktig del och något vi värderar högt för att se till att vi har en så nöjd kund som möjligt.

Markanläggning

I första skedet gör vi ett kostnadsfritt platsbesök för att se vilka förutsättningar ni har och hur vi kan använda solen och marken den lyser på. Vi går tillsammans igenom er egen förbrukning och framtida behov om det finns. Utifrån det vet vi hur solpanelerna ska placeras för att på bästa sätt se till att ni själva förbrukar elen ni producerar i den mån det går, för det är då man kan spara som mest.

Vill du veta mer?

Solcellspark - markanläggning med solceller och solpaneler
Solpanel ikon

Solceller för det nordiska klimatet

Vi erbjuder ett komplett sortiment av montagelösningar för både lutande och platta tak. Allt med fokus på att klara det nordiska klimatet med vind och tyngre snölaster.

solceller markanläggning ikon

Marksystem

Markanläggningar har blivit ett allt vanligare inslag idag, inte bara i form av solcellsparker utan också hos lantbrukare, företag och privatpersoner som antingen har mark som inte används eller befintliga tak som inte lämpar sig för solcellsinstallationer.

 

självklara valet av solceller - hus med checkbox ikon

Det självklara valet

Den energi som träffar jorden på en och en halv timme skulle kunna försörja planeten med all energi i ett helt år!
Solenergin är framtidens energikälla för att säkerställa ett hållbart och miljövänligt energisystem

En markanläggning av solceller

Solcellspark

När det kommer till solcellsparker handlar det oftast om större anläggningar. Lämpligast börjar vi då med ett samtal där vi går igenom grunderna och vi kan då vara förberedda vid ett platsbesök. När vi kommer ut till er ser vi tillsammans på platsen där anläggningen ska placerar och utifrån det tar vi fram den mest kostnadseffektiva anläggningen för er.

Vill du bli kontaktad?

Verifierad av MonsterInsights