Solceller & solpaneler

Solenergin är framtidens energikälla för att säkerställa ett hållbart och miljövänligt energisystem. Energi från ett solcellsystem är en god energiinvestering då den är förnybar, kostnadseffektiv, hållbar, tyst och enkel både installations- och underhållsmässigt.

Marknaden för att installera solceller växer snabbt och utvecklingen av solcellspaneler, växelriktare och kringliggande teknik går snabbt framåt. Samtidigt har priserna sjunkit markant de senaste åren.

Vill du bli kontaktad?

Varför investera i solceller & solpaneler?

Solenergi är en förnybar energikälla som bygger på att omvandla solljus till elektricitet genom solceller. Den stora fördelen med solenergi är att solen inte är en resurs som tar slut.En annan viktig fördel med solceller & solpaneler är att de är kostnadseffektiva på lång sikt och kan öka värdet på ditt bostad. Medan det kan vara en initial investering att installera solceller, kan de ge betydande besparingar på elkostnader över tid. 

Solceller & solpaneler är också tysta och lätta att underhålla i längden. Solceller skall ungefär hålla 25 – 30 år, förutsatt att de är rätt installerade.

Allt fler personer inser också fördelarna med att investera i solenergi. Solcellspaneler har också utvecklats till att bli allt mer effektiva och kostnadseffektiva att investera i.Denna positiva utveckling skapar en gynnsam marknad för installation av solcellssystem och ökar tillgängligheten för fler att kunna dra nytta av solenergi.

Hur många solpaneler behöver jag för att det ska vara lönsamt?​

Det exakta antalet solceller du behöver beror på flera faktorer, som exempelvis ditt energibehov, platsen, solcellernas effektivitet och den tillgängliga ytan för installation. Vi hjälper dig att ta hänsyn till flera faktorer som bland annat skuggning. Här är några steg du kan följa för att uppskatta hur många solceller du behöver:

  • Energibehov
    • Börja med att analysera din elförbrukning under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Detta ger dig en uppfattning om hur mycket energi du förbrukar och hjälper dig att bedöma hur mycket el du behöver generera för att täcka dina behov.
  • Rätt typ av solceller
    • Utvärdera olika solceller och deras effektivitet. Effektiviteten anges vanligtvis i procent och representerar hur mycket av solenergin som kan omvandlas till elektricitet. Ju högre effektivitet, desto mindre solceller behöver du för att generera den önskade mängden el. 
  • Storlek på taket
    • Detta spelar mycket roll i hur många solpaneler som kan installeras på ditt tak. En solpanel är vanligtvis 1.95 kvadratmeter. Så om du räknar ut hur stor ditt tak är i kvadratmeter, så kan även du räkna ut hur många solpaneler som får plats. För att det ska vara lönsamt är rekommendationen minst 8 solpaneler. Så din investering av budgeten spelar roll för att kunna uppnå lönsamma resultat. Kom ihåg att solceller även är en långsiktig investering av din bostad.

Vi erbjuder helhetslösningar

Solceller Syd erbjuder både kompletta helhetslösningar och enskilda komponenter inom solenergisystem med direkt leverans till den adress ni önskar.

En av de främsta valet att välja oss är att vi kan installera solpaneler mycket snabbare än de större bolagen och vi har dessutom installerat solceller längre än dem flesta, stora som små. Vi åker även ut till er för att räkna ut hur mycket kostnaden kommer bli och hjälper er med en helhetslösning. Allt från initial beräkning av kostnad till komplett installation av solceller & solpaneler. Kontakta oss gärna så kan vi hjälpa dig med dina behov!

Solcellspaneler
Solcellernas uppgift är att omvandla solens energi till förnybar energi för villan, fastigheten eller elbilen under minst 30 år. Detta ställer höga krav på produktens kvalitet och prestanda under lång tid.

Kiselsolcellspaneler är den vanligaste solcellstypen på marknaden, detta tack vare en högre verkningsgrad och kostnadseffektivitet. Kiselsolcellspaneler finns i många olika varianter, storlekar och effekter. De kategoriseras som poly- eller monokristallina, där de monokristallina har en högre verkningsgrad och ett svart utseende.

Solceller på en solpanel installerad av företaget: Solceller Syd
Solpanel ikon

Solceller för det nordiska klimatet

Vi erbjuder ett komplett sortiment av montagelösningar för både lutande och platta tak. Allt med fokus på att klara det nordiska klimatet med vind och tyngre snölaster.

solceller markanläggning ikon

Marksystem

Markanläggningar har blivit ett allt vanligare inslag idag, inte bara i form av solcellsparker utan också hos lantbrukare, företag och privatpersoner som antingen har mark som inte används eller befintliga tak som inte lämpar sig för solcellsinstallationer.

 

självklara valet av solceller - hus med checkbox ikon

Det självklara valet

Den energi som träffar jorden på en och en halv timme skulle kunna försörja planeten med all energi i ett helt år!
Solenergin är framtidens energikälla för att säkerställa ett hållbart och miljövänligt energisystem