HSB Brf solceller

HSB brf Båtyxan installerar solceller

Ännu en HSB brf väljer Solceller Syd för att leverera solceller. Här startar leveransen till HSB brf Båtyxan i Trelleborg.

Solceller Syd levererar solceller till HSB brf Båtyxan

Vi kommer att montera 227 solceller fördelade med 119 på ett av taken och 108 på det andra taket

Beräkningen är att det skall ge 91990 KWh

Se fler referensobjekt här