Solceller Höllviken

Från solenergi till elektricitet

Solceller utnyttjar en teknik som omvandlar solljus till elektricitet. Genom en process som kallas fotoelektrisk effekt kan solceller konvertera den ljusenergi som träffar dem till användbar el.

När solljuset träffar solcellerna så skapas en spänning och genererar likström. För att göra denna likström användbar för användning, måste den omvandlas till växelström genom en växelriktare. Växelriktaren konverterar likströmmen som produceras av solcellerna till den ström som våra apparater kan använda.

När flera solceller kopplas samman bildas solpanel. Solpaneler sätts oftast fast på hustak eftersom det inte kräver lika mycket yta som på marken och även att det inte stör.

Solpaneler är en hållbar investering och förnybar energikälla som också dessutom kan värdet på ditt hus eller fastighet, vilket innebär att även om det kostar att installera så kan det ge tillbaka senare. Vill du ha hjälp med att installera solceller i Skåne så kan vi hjälpa dig med en helhetslösning.

Detta påverkar hur mycket ström solcellerna kan producera

Kan solceller höja värdet av min bostad?

När du installerar solceller så finns det några viktiga faktorer som gör att värdet på ditt hus kan höjas. Dessa är: Installationen av solpanelerna är färdig och klar, producerar “gratis” el och även överskott.

Eftersom el-kostnaderna kan bli höga under vissa perioder, så blir förnybar grön energi mycket attraktiv för många husköpare. Detta stöds även av studier som visar att det finns ett samband mellan slutpriset vid försäljning och solceller. För framtida försäljning av ditt hus så kan därmed installation av solceller vara en riktig bra investering istället för en kostnad.

Bygglov för solceller

I flertal fall behöver du inte bygglov för att montera solceller på taket, men detta är om vissa kriterier uppfylls. På din kommuns hemsida brukar det finnas information och kartor som visar var bygglov krävs för att installera solceller på tak eller mark.

Energimyndigheten tar upp några generella punkter om det krävs bygglov eller inte:

Olika kommuner kan ha olika krav på när det behövs bygglov och är du osäker så ska du höra med din kommun för att vara på den säkra sidan.

Sköta om solceller – Hur gör du?

Att sköta om solceller är enkelt eftersom de sällan kräver underhållning. Solpaneler är i stort sett underhållsfria eftersom de inte har några rörliga delar som kan gå sönder.

Det är viktigt att komma ihåg att rengöring av solpaneler bör göras av professionella. Det krävs speciell utrustning för att säkerställa att panelerna inte skadas under processen och att deras maximala produktionskapacitet behålls.

När det är dags att rengöra dina solpaneler, kan du enkelt anlita hjälp genom att fylla i ett formulär på vår partnerwebbplats, www.solcellstvätten.se. Vår erfarna personal, utrustade med rätt verktyg och kunskap, kommer att ta hand om resten, och ser till att dina solpaneler fortsätter att leverera optimal energiproduktion.

Besök oss idag på www.solcellersyd.se och upptäck varför vi är det självklara valet för solenergilösningar i södra Sverige. Solceller Syd – hållbara energilösningar för en ljusare framtid.

Vanliga frågor

Vilken typ av solpaneler rekommenderar ni?

Vi rekommenderar högeffektiva solceller med monokristallin teknologi som ger en högre effektivitet och längre livslängd jämfört med andra paneltyper.

När det kommer till märken är det främst solcellspaneler ifrån JA Solar, Windon och Longi då detta är leverantörer vi använt oss av i många år och som funnits länge på marknaden.

Hur mycket el kan jag producera med solpaneler?

Mängden el som du kan producera med solpaneler beror på faktorer som solinstrålning, panelstorlek och effektivitet. Vi utför en noggrann analys av ditt hushålls energiförbrukning och de lokala förhållandena för att beräkna hur mycket el du kan förvänta dig att producera.

Kan jag använda solenergi som min enda energikälla?

Ja, det är möjligt att använda solenergi som din enda energikälla om dina energibehov kan tillfredsställas av solpanelerna, oftast behövs även lagring i batterier.. Vi hjälper dig att utvärdera dina energibehov för att se om det är möjligt.

Hur mycket kommer jag att spara på min energiräkning med solpaneler?

Det är svårt att ge en exakt siffra på hur mycket du kommer att spara, men ofta kan en solpanelinstallation minska din elräkning med upp till 100%. Har du tillräckligt med plats kan man faktiskt tjäna pengar på att sälja el.

Vilken garanti erbjuder ni på era solpaneler?

Garantin beror på vilken tillverkare man väljer men ligger vanligtvis på mellan 12 till 15år.

Hur lång tid tar installationen av solpanelerna?

Installationen av solpanelerna tar vanligtvis mellan 2-3 dagar på en vanlig villa.

Kan jag fortfarande använda elnätet när jag har installerat solpaneler?

Ja, du kan fortfarande använda elnätet som backup när du har installerat solpaneler. Om du producerar mer el än du använder kan du också sälja överskottet till elnätet och får då 60öre per såld kWh upp till din egen årsförbrukning.

Behöver jag tillstånd för att installera solpaneler?

Nä, vanligtvis behöver du inget tillstånd för att få installera solpaneler, det kan dock behövas om du bor i ett område med tillexempel områdesbestämmelser. Vilka regler som gäller där du bor finns oftast att hitta på din kommuns hemsida.

Vilket underhåll behöver mina solpaneler?

Dina solpaneler kräver inte mycket underhåll. Vi rekommenderar att tvätta solceller efter 1-3år beroende på hur utsatta solcellerna är och hur mycket smuts som samlas på solcellerna. Det är dock inget vi rekommenderar att man gör själv då det krävs speciell utrustning för att inte skada solpanelerna och för att säkerställa högsta möjliga produktion. När det är dags för tvätt av solceller är det bara att fylla i ett formulär på: www.solcellstvätten.se så får du hjälp av erfaren personal med rätt utrustning.

Kan ni hjälpa mig med att ansöka om Grön teknik bidraget för installation av solpaneler?

Absolut, vi sköter allt som har med Grön-teknik att göra.

Hur mycket kan jag få i Grön-teknik bidrag av staten?

I dagsläget får du 20% för solceller, monteringsmaterial, installation mm och 50% på batterier, lagringssystem och elbil’s laddare. Max bidrag är 50 000kr/person förutsatt att man äger bostaden och är berättigad till bidraget.

Vad är skillnaden på solpaneler med vit baksida (rutmönster) och helsvarta solpaneler?

Skillnaden mellan solpaneler med vit och svart baksida handlar ofta om estetik, men det kan också ha funktionella implikationer. Här är några av de mest framträdande skillnaderna:

1. **Estetik**: För många konsumenter är den visuella uppfattningen viktig. Svarta solpaneler (både celler och baksida) kan vara mer visuellt tilltalande eftersom de ger en enhetligare färgton och smälter in bättre på mörkare tak.

2. **Värmeabsorption**: Svarta ytor tenderar att absorbera mer värme än vita ytor. Därför kan solpaneler med svart baksida bli något varmare än de med vit baksida, särskilt under intensiv solstrålning. Högre temperaturer kan minska solpanelens effektivitet, eftersom solcellens verkningsgrad oftast minskar när temperaturen stiger. Det är därför viktigt att solpaneler installeras med god ventilation oavsett färg för att minimera värmeuppbyggnaden.

3. **Ljusreflektion**: Vit baksida kan reflektera mer ljus än svart baksida. I vissa fall kan detta reflekterade ljus fångas upp av solcellerna och omvandlas till ytterligare elektricitet, särskilt i tunnfilmssolceller eller i system där solpanelerna har glas på både fram- och baksidan.

4. **Kostnad**: Beroende på tillverkningsprocessen och efterfrågan kan det finnas kostnadsskillnader mellan paneler med olika färger på baksidan.

När man överväger vilken typ av solpanel man ska välja är det viktigt att tänka på både estetiska och prestandarelaterade faktorer. Samtidigt kan andra aspekter som panelens effektivitet, livslängd, garantier och pris vara viktigare överväganden än bara färgen på baksidan.

Verifierad av MonsterInsights