Solceller Höllviken

Från solenergi till elektricitet

Solceller utnyttjar en teknik som omvandlar solljus till elektricitet. Genom en process som kallas fotoelektrisk effekt kan solceller konvertera den ljusenergi som träffar dem till användbar el. 

När solljuset träffar solcellerna så skapas en spänning och genererar likström. För att göra denna likström användbar för användning, måste den omvandlas till växelström genom en växelriktare. Växelriktaren konverterar likströmmen som produceras av solcellerna till den ström som våra apparater kan använda.

När flera solceller kopplas samman bildas solpanel. Solpaneler sätts oftast fast på hustak eftersom det inte kräver lika mycket yta som på marken och även att det inte stör.

Solpaneler är en hållbar investering och förnybar energikälla som också dessutom kan värdet på ditt hus eller fastighet, vilket innebär att även om det kostar att installera så kan det ge tillbaka senare. Vill du ha hjälp med att installera solceller i Skåne så kan vi hjälpa dig med en helhetslösning.

Detta påverkar hur mycket ström solcellerna kan producera

 • Strålning från solen
  • Mängden solinstrålning som når solcellerna spelar en avgörande roll för deras effektivitet. Områden med högre solinstrålning genererar vanligtvis mer elektricitet än områden med mindre strålning. Solcellernas effektivitet minskar också vanligtvis när de blir varmare. Höga temperaturer kan påverka ledningsförmågan och därmed minska produktionen av elektricitet. Så temperatur och väder spelar roll. 
  • Vinkeln som solstrålarna träffar solcellerna påverkar deras prestanda. Genom att justera solpanelernas vinkel för att optimera exponeringen mot solen kan man maximera mängden genererad ström.
  • På vintern producerar solcellerna mindre el än på sommaren, vilket inte kommer som inte chock för många. Detta är eftersom dagarna är kortare, det är mörkare och molnigare jämfört med andra säsonger. Under denna period så kan man förvänta sig den minsta produktionen av el från solceller under åren. Detta skiljer sig också vart i Sverige som du befinner dig
 • Tak skuggning
  • Skuggning av solceller kan ha en betydande negativ effekt på deras produktion av ström. Om en del av solcellerna är skuggade minskar den totala mängden genererad elektricitet. Detta är en av de faktorer som påverkar produktionen mest.
 • Storleken och antalet
  • Storleken och antalet solpaneler påverkar den totala effektkapaciteten. Ju större yta med solpaneler och ju fler paneler du har, desto mer elektricitet kan genereras. En solpanel kan med tumregel producera ca 400 watt elektricitet per timme om konditionen är bra.
 • Solcellernas verkningsgrad
  • Det vill säga deras förmåga att omvandla solenergi till elektricitet, påverkar direkt mängden ström som kan produceras. Paneler med högre verkningsgrad kan generera mer elektricitet med samma mängd solstrålning.
 • Underhåll och rengöring
  • Rengöring av solpaneler och regelbundet underhåll kan bidra till att bibehålla deras optimala prestanda. Smuts, damm eller skräp på panele

Kan solceller höja värdet av min bostad?

När du installerar solceller så finns det några viktiga faktorer som gör att värdet på ditt hus kan höjas. Dessa är: Installationen av solpanelerna är färdig och klar, producerar “gratis” el och även överskott. 

Eftersom el-kostnaderna kan bli höga under vissa perioder, så blir förnybar grön energi mycket attraktiv för många husköpare. Detta stöds även av studier som visar att det finns ett samband mellan slutpriset vid försäljning och solceller. För framtida försäljning av ditt hus så kan därmed installation av solceller vara en riktig bra investering istället för en kostnad.

Bygglov för solceller

I flertal fall behöver du inte bygglov för att montera solceller på taket, men detta är om vissa kriterier uppfylls. På din kommuns hemsida brukar det finnas information och kartor som visar var bygglov krävs för att installera solceller på tak eller mark.

Energimyndigheten tar upp några generella punkter om det krävs bygglov eller inte:

 

 • Installationen, Solpanelerna följer formen på taket
 • Läget på bostaden, eftersom att vissa områden kräver bygglov även för solceller
 • Hur pass viktig byggnaden är
 

Olika kommuner kan ha olika krav på när det behövs bygglov och är du osäker så ska du höra med din kommun för att vara på den säkra sidan.

Sköta om solceller - Hur gör du?

Att sköta om solceller är enkelt eftersom de sällan kräver underhållning. Solpaneler är i stort sett underhållsfria eftersom de inte har några rörliga delar som kan gå sönder. 

 • Behöver jag tvätta solceller? 
  • Hos Solceller Syd, vet vi att dina solpaneler är en viktig investering. Därför vill vi se till att de alltid presterar på topp. Även om solpaneler kräver minimalt med underhåll, rekommenderar vi att de rengörs varje 1 till 3 år, beroende på hur exponerade de är och mängden smuts som samlas på dem.

Det är viktigt att komma ihåg att rengöring av solpaneler bör göras av professionella. Det krävs speciell utrustning för att säkerställa att panelerna inte skadas under processen och att deras maximala produktionskapacitet behålls. 

När det är dags att rengöra dina solpaneler, kan du enkelt anlita hjälp genom att fylla i ett formulär på vår partnerwebbplats, www.solcellstvätten.se. Vår erfarna personal, utrustade med rätt verktyg och kunskap, kommer att ta hand om resten, och ser till att dina solpaneler fortsätter att leverera optimal energiproduktion.

Besök oss idag på www.solcellersyd.se och upptäck varför vi är det självklara valet för solenergilösningar i södra Sverige. Solceller Syd – hållbara energilösningar för en ljusare framtid.

 • Behöver jag ta bort snö från solpanelerna? 
  • På grund av solpanelernas lutning och glatta yta glider snön vanligtvis av dem. Det innebär att du inte behöver ta bort snö manuellt från solcellerna.

 

 • Kan jag tvätta solpanelerna själv?
  • Att tvätta solceller själv är inte alltid det bästa alternativet. Solpanelrengöring kräver speciell utrustning för att förhindra skador och kalkavlagringar på panelerna för att säkerställa högsta möjliga produktion. Det är här vi kan hjälpa till. När det är dags att rengöra dina solpaneler, gå bara till vår partnerwebbplats: http://www.solcellstvätten.se och fyll i deras formulär. Vår erfarna personal, utrustad med rätt verktyg, kommer sedan att se till att dina paneler är rena och fungerar på toppnivå.

Vanliga frågor

Vi rekommenderar högeffektiva solceller med monokristallin teknologi som ger en högre effektivitet och längre livslängd jämfört med andra paneltyper.

När det kommer till märken är det främst solcellspaneler ifrån JA Solar, Windon och Longi då detta är leverantörer vi använt oss av i många år och som funnits länge på marknaden.

Mängden el som du kan producera med solpaneler beror på faktorer som solinstrålning, panelstorlek och effektivitet. Vi utför en noggrann analys av ditt hushålls energiförbrukning och de lokala förhållandena för att beräkna hur mycket el du kan förvänta dig att producera.

Ja, det är möjligt att använda solenergi som din enda energikälla om dina energibehov kan tillfredsställas av solpanelerna, oftast behövs även lagring i batterier.. Vi hjälper dig att utvärdera dina energibehov för att se om det är möjligt.

Det är svårt att ge en exakt siffra på hur mycket du kommer att spara, men ofta kan en solpanelinstallation minska din elräkning med upp till 100%. Har du tillräckligt med plats kan man faktiskt tjäna pengar på att sälja el.

Garantin beror på vilken tillverkare man väljer men ligger vanligtvis på mellan 12 till 15år.

Installationen av solpanelerna tar vanligtvis mellan 2-3 dagar på en vanlig villa.

Ja, du kan fortfarande använda elnätet som backup när du har installerat solpaneler. Om du producerar mer el än du använder kan du också sälja överskottet till elnätet och får då 60öre per såld kWh upp till din egen årsförbrukning.

Nä, vanligtvis behöver du inget tillstånd för att få installera solpaneler, det kan dock behövas om du bor i ett område med tillexempel områdesbestämmelser. Vilka regler som gäller där du bor finns oftast att hitta på din kommuns hemsida.

Dina solpaneler kräver inte mycket underhåll. Vi rekommenderar att tvätta solceller efter 1-3år beroende på hur utsatta solcellerna är och hur mycket smuts som samlas på solcellerna. Det är dock inget vi rekommenderar att man gör själv då det krävs speciell utrustning för att inte skada solpanelerna och för att säkerställa högsta möjliga produktion. När det är dags för tvätt av solceller är det bara att fylla i ett formulär på: www.solcellstvätten.se så får du hjälp av erfaren personal med rätt utrustning.

Absolut, vi sköter allt som har med Grön-teknik att göra.

I dagsläget får du 20% för solceller, monteringsmaterial, installation mm och 50% på batterier, lagringssystem och elbil’s laddare. Max bidrag är 50 000kr/person förutsatt att man äger bostaden och är berättigad till bidraget.