Solcellsanäggning höllviken

Solcellsanläggning i Höllviken

Solceller Syd har nyligen genomfört en solcellsinstallation för en familj i Höllviken, vilket markerar ett betydande steg mot hållbarhet och självförsörjning. Denna installation, med sina 197 solpaneler och en total kapacitet på 80 770W, förväntas producera cirka 81 000 kWh per år.

Med 197 solpaneler monterade i söderläge och en total effekt på 80 770W är anläggningen designad för att maximera solens potential. Det förväntade resultatet på 81 000 kWh per år visar på en betydande produktion som kan täcka familjens energibehov och mer därtill.

Placeringen av solpanelerna är avgörande för anläggningens prestanda. Genom att orientera dem söderut maximeras exponeringen för solen under dagens lopp, vilket garanterar en hög energiproduktion.

Se fler referensobjekt här