solceller lantbruk billesholm

Solenergi Transformerar Skånskt Lantbruk

Solenergi Transformerar Skånskt Lantbruk: En Framgångssaga av Solceller Syd.

I Skånes bördiga landskap, där tradition möter innovation, har Solceller Syd återigen bevisat sin expertis inom förnybar energi. Genom ett framgångsrikt samarbete med en framåtblickande lantbrukare har vi installerat vår andra solcellsinstallation, vilket stärker vårt åtagande att stödja hållbarhet inom jordbruket.

För lantbrukare erbjuder solenergi en unik möjlighet att minska driftskostnader och öka självförsörjningen. Denna investering i grön teknik speglar en djupare förståelse för miljöansvar och en strävan efter långsiktig hållbarhet.

Denna andra installation för vår nöjda kund omfattade 160 solpaneler, strategiskt monterade i öst och väst för att maximera energiproduktionen genom hela dagen. Med en total kapacitet på 68 000W är anläggningen ett kraftverk av ren energi.

Anläggningens design garanterar en förväntad årlig produktion om cirka 57 000 kWh, vilket markerar en betydande milstolpe i lantbrukarens strävan efter energioberoende och reducerade energikostnader.
Denna solcellsinstallation har inte bara minskat kundens koldioxidavtryck utan också bidragit till en mer hållbar och kostnadseffektiv drift. Genom att nyttja solens kraft omvandlar vi Skånes lantbruk till en modell för framtida jordbrukspraxis.

Vår kund uttrycker stor tillfredsställelse med projektets utfall. Denna andra installation har ytterligare stärkt deras förtroende för solenergi som en lönsam och miljövänlig investering.

Denna framgångssaga belyser potentialen för solenergi inom lantbruket, inte bara som en lösning på dagens energiutmaningar utan också som en investering i en hållbar framtid.
Solceller Syd AB är stolta över att bidra till Skånes lantbruks omställning till grön energi, och vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar framtid tillsammans med våra kunder.

Se fler referenser här

Se fler referensobjekt här