Lantbruk i Skåne med solceller på eternittak

Lantbruk i Skåne med solceller på eternittak

Lantbruk i Skåne med solceller på eternittak, genererande över 54 000 kWh på ett år, överträffande den installerade effekten på 44 460W

Solenergi erbjuder lantbrukare en väg till självförsörjning och hållbarhet. Genom innovativa lösningar möjliggör Solceller Syd för lantbrukare att dra nytta av sina eternittak för att producera ren energi.

Installation av solceller på eternittak kräver specialkunskap. Solceller Syd har utvecklat teknik som inte bara skyddar takets integritet utan också maximerar energiproduktionen.

Mot alla odds har anläggningen på en lantgård i Skåne producerat mer än förväntat – över 54 000 kWh på ett år, vilket är ett bevis på Solceller Syd:s expertis och kvaliteten på de installerade systemen.

Denna framgångsrika installation betyder inte bara lägre elräkningar för lantbrukaren utan också en betydande minskning av koldioxidutsläppen, vilket bidrar till en grönare framtid för regionen.

Solceller Syd:s förmåga att navigera de tekniska och praktiska utmaningarna med eternittak visar på företagets djupa förståelse för solenergisystem och dess anpassningsbara tillvägagångssätt.

Kundens nöjdhet och de positiva resultaten från detta projekt pekar mot en ljus framtid för solenergi i lantbrukssektorn, speciellt för fastigheter med eternittak.

Se fler exempel på lantbruk med solceller som vi har som kund

Hur kan vi hjälpa dig?

Se fler referensobjekt här